Showing 34 result(s)

Mieszkaj w Mieście

2014 Mieszkaj w Mieście bud. A, B, C Lokalizacja: Kraków, Polska Powierzchnia: 8 000 m2 Zakres usług: kompletny projekt konstrukcji i instalacji Faza: projekt koncepcyjny, projekt budowlany, projekt przetargowy, projekt wykonawczy Architekci: medusagroup Klient: Henniger Investment Status: oddany do użytku

Novum Apartments

2011-2012 Kompleks mieszkaniowy Novum Apartments Lokalizacja: Kraków, Polska Powierzchnia: 18 500 m2 Zakres usług: kompletny projekt konstrukcji i instalacji Faza: projekt koncepcyjny, projekt budowlany, projekt przetargowy, projekt wykonawczy, nadzór autorski Architekci: IMB Asymetria Klient: Durham Sp. z o.o. / HINES Polska / Heitman Status: oddany do użytku

Atal Marina

2014-2016 Lokalizacja: Warszawa, Polska Powierzchnia: 36 000 m2 Zakres usług: kompletny projekt konstrukcji i instalacji, zaopatrzenie w media Faza: projekt koncepcyjny, projekt budowlany, projekt wykonawczy Architekci: Kuryłowicz & Associates Klient: Atal S.A. Status: oddany do użytku

Google Offices

2016 – 2018 Lokalizacja: Rynek Główny 13 w Krakowie, Polska Powierzchnia: 3 500 m2 Zakres usług: kompletny projekt konstrukcji i instalacji Faza: ekspertyza istniejącej konstrukcji, wielobranżowy projekt koncepcyjny, projekt budowlany, projekt wykonawczy, nadzór autorski Architekci: Pringle and Brandon, Perkins + Will-London, DDJM-Kraków Klient: Google Status: oddany do użytku

Cuprum Square

2014 Lokalizacja: Plac Jana Pawła II, Wrocław, Polska Powierzchnia: 30 000 m2 Zakres usług: kompletny projekt konstrukcji i instalacji Faza: projekt koncepcyjny, projekt budowlany Architekci: medusagroup Klient: Cuprum Development sp. z o.o. Status: wstrzymany

Gremi Business Park

2014 – 2015 Lokalizacja: Kraków, Polska Powierzchnia: 51 000 m2 (5 budynków) Zakres usług: kompletny projekt konstrukcji i instalacji Faza: projekt koncepcyjny, projekt budowlany Architekci: IMB Asymetria Klient: KCI S.A. Status: oddany do użytku

PORTO Offices

2014 – 2016 PORTO Offices – Zielińskiego Street Location: Kraków, Poland Size: Phase I: 13 850 m2 Engineering services: complete engineering design Scope: concept, building permit, execution design Architects: IMB Asymetria Architects Client: Sol e Mar Sp. z o.o. Status: built

AGH UST Center of Energy – phase I

2011-2013 Lokalizacja: Kraków, Polska Powierzchnia: 15 000 m2 Zakres usług: kompletny projekt konstrukcji i instalacji (przetarg publiczny) Faza: projekt koncepcyjny, projekt budowlany, projekt wykonawczy, nadzór autorski Architekci: BRK S.A. Klient: AGH, Kraków Status: oddany do użytku

BUMA Wadowicka

2016 – 2021 BUMA Wadowicka Budynki ABC Lokalizacja: ul. Wadowicka, Kraków, Polska Powierzchnia: 30 500 m2 Zakres usług: kompletny projekt konstrukcji i instalacji Faza: projekt koncepcyjny, projekt budowlany, projekt przetargowy, projekt wykonawczy Architekci: medusagroup Klient: BUMA Status: oddany do użytku