Showing 4 Result(s)

Magazyn Bawełny

2022- Lokalizacja: Łódź, Polska Powierzchnia: 12 000 m2 Zakres usług: kompletny projekt instalacji Faza: projekt koncepcyjny, projekt budowlany, projekt wykonawczy, nadzór Architekci: Grupa 5 Architekci Klient: A&A MARKETING Status: faza projektowa

Drucianka Campus

2020- Lokalizacja: Warszawa, Polska Powierzchnia: 42 000 m2 Zakres usług: kompletny projekt konstrukcji i instalacji Faza: projekt koncepcyjny, budowlany, techniczny, wykonawczy, nadzór autorski Architekci: Juvenes Projekt Klient: Liebrecht & Wood Status: w budowie

Überseequartier Hamburg

2018 –  2021 Lokalizacja: Hamburg, Niemcy Powierzchnia: 208 000 / 417 312 m2 Zakres usług: Projekt wykonawczy konstrukcji (faza LPH5) – rysunki zbrojeniowe i szalunkowe, koordynacja modelu 3D (Revit), koordynacja najemców Faza: LPH5 (projekt wykonawczy) Architekci: IMB Asymetria / HPP International Klient: Unibail-Rodamco-Westfield Status: w budowie

Wroclavia

2014-2017 Lokalizacja: Wrocław, Polska Powierzchnia: 67 000 m2 Zakres usług: projekt konstrukcji i instalacji Faza: projekt koncepcyjny, budowlany, przetargowy, wykonawczy Architekt: IMB Asymetria Klient: Unibail Rodamco Status: oddany do użytku