Showing 25 Result(s)

PORTO Offices

2014 – 2016 PORTO Offices – Zielińskiego Street Location: Kraków, Poland Size: Phase I: 13 850 m2 Engineering services: complete engineering design Scope: concept, building permit, execution design Architects: IMB Asymetria Architects Client: Sol e Mar Sp. z o.o. Status: built

Centrum Energetyki AGH – etap I

2011-2013 Lokalizacja: Kraków, Polska Powierzchnia: 15 000 m2 Zakres usług: kompletny projekt konstrukcji i instalacji (przetarg publiczny) Faza: projekt koncepcyjny, projekt budowlany, projekt wykonawczy, nadzór autorski Architekci: BRK S.A. Klient: AGH, Kraków Status: oddany do użytku

BUMA Wadowicka

2016 – 2021 BUMA Wadowicka Budynki ABC Lokalizacja: ul. Wadowicka, Kraków, Polska Powierzchnia: 30 500 m2 Zakres usług: kompletny projekt konstrukcji i instalacji Faza: projekt koncepcyjny, projekt budowlany, projekt przetargowy, projekt wykonawczy Architekci: medusagroup Klient: BUMA Status: oddany do użytku

Ratusz Dzielnicy Wilanów

2012 – 2013 Lokalizacja: Warszawa – Wilanów, Polska Powierzchnia: 12 663 m2 Zakres usług: adaptacja projektu konstrukcji oraz nowy projekt instalacji Faza: projekt koncepcyjny, projekt budowlany, projekt przetargowy, projekt wykonawczy, ekspertyza istniejącej konstrukcji Architekci: Kuryłowicz & Associates Architecture Studio Klient: Miasto Stołeczne Warszawa Status: oddany do użytku

BUMA DOT

2014-2016 Lokalizacja: Kraków, Polska Powierzchnia: 44 878 m2 (5 budynków) Zakres usług: kompletny projekt konstrukcji i instalacji Faza: projekt koncepcyjny, projekt budowlany, projekt wykonawczy, nadzór autorski Architekci: medusagroup Klient: BUMA Status: oddany do użytku